Julkaisujen ja historiikkien toteutus

Palveluvalikoimamme kattaa:

  • Erilaiset organisaatioiden ja projektien toiminnasta kertovat julkaisut
  • Yrityshistoriikit

Toteuttamissamme julkaisuissa yhdistyvät asiantunteva, mutta samalla sujuva ja helposti luettava teksti sekä tyylikäs ulkoasu. Julkaisut kirjoitetaan objektiivisella otteella, lähteisiin kriittisesti suhtautuen ja luotettavaan lopputulokseen pyrkien. Pidämme tärkeänä, että julkaisujen teksti on helppolukuista ja että kirjoitusvaiheessa otetaan huomioon, millaisen kohderyhmän käyttöön julkaisu on ajateltu. Tyylikäs ulkoasu puolestaan syntyy tekstin ja kuvien tasapainosta, teoksen painoasusta sekä kansi- ja sivumateriaalien hyvästä laadusta.

Elävän lopputuloksen aikaansaamiseen vaikuttaa keskeisesti aineistonhankinta. Monesti aineiston runko muodostuu olemassa olevasta lähdemateriaalista, mutta yhtä usein tekstin elävöittämiseksi tarvitaan ihmisten tarinointia ja kokemuksia käsiteltävästä asiasta. Tällöin tärkeä osa aineistosta saadaan työn kuluessa tehtävillä haastatteluilla. Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi haastattelujen etukäteissuunnittelu tehdään erityisen tarkasti. Haastattelujen suunnittelussa tehdään monesti yhteistyötä työn tilaajan kanssa.

Erityisesti historiikkien tekemisen eri työvaiheissa nousevat tärkeiksi oikeiden asioiden ja asiayhteyksien tunnistaminen sekä asiakokonaisuuksien oikeanlainen hahmottaminen. Yleensä merkittävin aineistoon liittyvä haaste on varsinaisen analysoinnin puolella. Historiikeissa on osattava suhteuttaa esiin nousevat asiat ja tapahtumat omaan aikaansa ja tilanteeseensa.