Tutkimus & Kehittäminen | Arviointi | Selvitykset | Tiedonhankintapalvelut | Yrityshistoriikit ja julkaisut
 Research & Development | 
Evaluation | Information Collection | Enterprise Histories and Publications

Muutama sana yrityksestämme

TK-Eval on vuonna 2004 perustettu tutkimus- ja kehittämispalveluja tarjoava asiantuntijayritys, jonka toimipisteet ovat Kuopiossa ja Sonkajärvellä. Tuotamme räätälöityjä palveluja sekä Suomeen että koko EU:n alueelle. Toimintamme kattaa mm. kehittämistoimintaan liittyvät arviointi- ja selvityspalvelut sekä erilaiset tilaustutkimukset, esimerkiksi vaativat yrityshistoriikit. Tarjoamme myös muita tiedonhankinta- ja analyysipalveluita.

Tavoitteenamme on tuoda asiakkaille selkeitä ja käytännöllisiä ratkaisuja toiminnan eri osa-alueilla kohdattuihin haasteisiin. Samalla takaamme, että palvelumme täyttävät asiantuntijatyöltä edellytettävät tiukat laatuvaatimukset.

Asiakaskuntamme koostuu eri ministeriöistä, ELY-keskuksista, maakuntaliitoista, oppilaitoksista, seutukunnallisista kehittämisorganisaatioista, kunnista, yrityksistä sekä yksittäisistä projekteista. Olemme toteuttaneet monia toimeksiantoja myös usean yliopiston sekä julkisen ja yksityisen tutkimuslaitoksen alihankkijana tai koordinoiden erilaisten tutkimuskonsortioiden yhteistyötä ja samalla vastaten näiden toimeksiantojen toteutuksesta tilaajille. Olemme lisäksi mukana kansainvälisessä Nous Global -asiantuntijaverkostossa.