Asiantuntemuksemme

Olemme hankkineet vahvan osaamisen lähinnä kehittämistoimintaan liittyvistä tutkimustehtävistä vuodesta 2000 lähtien. Vuosien varrella olemme  toteuttaneet huomattavan joukon arviointeja, arviointitutkimuksia ja erilaisia selvityksiä. Tähän mennessä näitä toimeksiantoja on kertynyt jo runsaat 200 kappaletta.

Vahvuutemme ja kilpailuetumme pohjautuvat henkilökohtaiseen asiantuntemukseemme, jota olemme päässeet kerryttämään itsellemme kaikissa toimeksiannoissamme. Emme ole vetäytyneet pelkästään yrityksen johtotehtäviin tai hoitamaan jotakin rajattua osa-aluetta tilauksistamme, vaan tehtäviimme ovat kuuluneet yhtä lailla näiden projektien koordinointi ja kokonaishallinta kuin tiedonhankinta, analysointi ja raportointikin.

Julkaisuja yritystoimintamme aikana:

 • Saaristoasiain neuvottelukunta, Alue ja kuntatutkimuskeskus Spatia ja TK-Eval (2020). Ihmisten saaristo – Saaristo- ja vesistöalueiden valtakunnallinen kehittämisohjelma vuosille 2020-2023. Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 2020:13.
 • Norrum Oy (Jukka Teräs) & TK-Eval (Keimo Sillanpää ja Tommi Ålander) (2020). Innovaatioiden levittämisen ja digitalisaation haasteet Itä- ja Pohjois-Suomessa. Itä- ja Pohjois-Suomen Elinkeinot murroksessa – Strategiasta käytäntöön -hanke. Lapin liitto.
 • Nyman, Juho; Sillanpää, Keimo; Mayer, Minna; Valtakari, Mikko; Ålander, Tommi (2020). Selvitys työllisyyden parantamiseksi toteutettujen lyhytkestoisten koulutusten vaikuttavuudesta. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2020:26.
 • Mikko Valtakari, Robert Arnkil, Juha Eskelinen, Minna Mayer, Juho Nyman, Keimo Sillanpää, Timo Spangar, Tommi Ålander ja Maria Yli-Koski (2020). Ohjaamot – monialaista yhteistyötä, vaikuttavuutta ja uutta toimintakulttuuria. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2020:13.
 • Timo Hirvonen (toim. Spatia), Petri Kahila (Spatia), Aleksi Koivisto (MDI), Sinikukka Pyykkönen (MDI), Sari Rannanpää (MDI), Keimo Sillanpää (TK-Eval), Tommi Ålander (TK-Eval) (2019). Maaseutuohjelma 2014–2020 – arviointi innovointi-, koulutus- ja yhteistyövaikutuksista. Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 2019:20.
 • Mikko Valtakari, Robert Arnkil, Juha Eskelinen, Mikko Kesä, Minna Mayer, Juho Nyman & Tommi Ålander (2019). Työttömien määräaikaishaastattelujen arviointi. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2019:26.
 • Timo Hirvonen, Petri Kahila ja Simo Rautiainen, Itä-Suomen yliopisto Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia; Keimo Sillanpää ja Tommi Ålander, TK-Eval (2018). Saaristopolitiikan arviointi. Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 2018:8a.
 • Elina Auri, Sinikukka Pyykkönen, Sari Rannanpää, Keimo Sillanpää, Tommi Ålander (2018). Luomualan kehittämisohjelman arviointi. Loppuraportti 5.10.2018. Maa- ja metsätalousministeriö.
 • Ålander Tommi ja Sillanpää Keimo (2018). Tukea muutokseen – EGR-toiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta koskeva arviointitutkimus. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 12/2018.
 • Sillanpää Keimo & Ålander Tommi (2017). Maaseutukatsauksen 2017 kansalaiskyselyn yhteenvetoraportti. Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 8/2017.
 • Ålander Tommi ja Sillanpää Keimo (2016).Työn perässä? Selvitys alueellisesta ja ammatillisesta liikkuvuudesta STX Finland Rauman telakalta irtisanottujen keskuudessa. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Työ- ja yrittäjyys 13/2016
 • Kytölä Liisa, Sillanpää Keimo ja Ålander Tommi (2015). Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelman 2014–2020 ennakkoarviointi. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
 • Ålander Tommi, Sillanpää Keimo ja Nevalainen Susanna (2014). Tukea uusille urille Euroopan globalisaatiorahaston avulla. Selvitys ICT-alalta irtisanottujen henkilöiden urapoluista. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Työ- ja yrittäjyys 38/2014.
 • Sillanpää Keimo, Ålander Tommi ja Nevalainen Susanna (2014). Etelä-Savon välityömarkkinahankkeiden ulkoinen arviointi; Kanava-, Meetit- ja Vaaksa -hankkeet. Raportteja 50/2014. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
 • Ålander Tommi, Sillanpää Keimo, Korhonen Sirpa ja Manninen Ville (2013). Yhteistyöllä turvaa muutokseen. Muutosturvan toimintamallin vaikuttavuutta ja toimivuutta koskeva tutkimus. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Työ ja yrittäjyys 34/2013.
 • Sillanpää Keimo, Ålander Tommi, Korhonen Sirpa, Manninen Ville ja Ponnikas Jouni (2013). Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun toimivuus ja vaikuttavuus. TEM raportteja 37/2013. Työ- ja elinkeinoministeriön Työllisyys- ja yrittäjyysosasto.
 • Ponnikas Jouni, Sirpa Korhonen, Ville Manninen, Keimo Sillanpää ja Ålander Tommi (2012). Saarijärven–Viitasaaren seutukunnan vuosien 2007 – 2013 ohjelmallisen kehittämisen ulkoinen arviointi. Keski-Suomen liitto.
 • Ålander Tommi, Sillanpää Keimo, Korhonen Sirpa, Ponnikas Jouni, Eskola Mika ja Karimo Kristian (2012). Yhteishankintakoulutuksen selvitys. TEM raportteja 30/2012. Työ- ja elinkeinoministeriön Työllisyys- ja yrittäjyysosasto.
 • Sillanpää Keimo, Ålander Tommi, Pylkkänen Päivi, Kytölä Liisa ja Keränen Reijo (2012). Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän arviointi. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 2/2012. Tampereen yliopistopaino - Juvenes Print, Tampere.
 • Sillanpää Keimo, Ålander Tommi ja Harri Mähönen (2010). Pohjois-Pohjanmaan yrityspalveluiden asiakas- ja kehittämistarveselvitys. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen julkaisuja 01/2010. Multiprint, Oulu.
 • Ponnikas Jouni, Korhonen Sirpa, Mustonen Verna, Ålander Tommi, Sillanpää Keimo ja Kytölä Liisa (2010). Maaseutualueet kansallisen ohjelmapolitiikan kohteina: Alueellisen maaseutuosion ohjelmakauden 2007–2009 loppuarviointi. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Alueiden kehittäminen 52/2010.
 • Sillanpää Keimo, Ålander Tommi, Mustonen Verna ja Jouni Ponnikas (2010). Pohjois-Savon maakuntaohjelman 2007-2010 arviointi. Pohjois-Savon liiton verkkojulkaisu, Kuopio.
 • Sillanpää Keimo ja Ålander Tommi (2010). Kyläkassoista Ilomantsin pankiksi. 100 vuotta osuuspankkitoimintaa Ilomantsissa. Ilomantsin OP, Ilomantsi.
 • Sillanpää Keimo, Ålander Tommi, Kahila Petri, Mustonen Verna & Ponnikas Jouni (2009). Evaluating the Impacts of South-East Finland – Russia Interreg III A / Neighbourhood Programme 2000–2006.
 • Kytölä Liisa, Ålander Tommi, Sillanpää Keimo ja Keränen Reijo (2009). Finfood – Suomen Ruokatieto ry:n toiminnan arviointi. Loppuraportti 29.5.2009.
 • Mustonen Verna, Ponnikas Jouni, Sillanpää Keimo ja Ålander Tommi (2009). Osaamista ja yhteistyötä maakunnan parhaaksi: Varsinais-Suomen maakuntasuunnitelman 2025 ja maakuntaohjelman 2005–2008 arviointi. University of Oulu, REDEC Kajaani, Working Papers 69.
 • Sillanpää Keimo ja Ålander Tommi (2009). Pohjois-Karjalan yritysselvitys 2008. Pohjois-Karjalan maakuntaliiton julkaisu 119/2009.
 • Sillanpää Keimo, Ålander Tommi ja Kytölä Liisa (2008). Kajaanin maaseutuohjelman 2004–2008 ulkoinen arviointi. Arviointiraportti 30.9.2008.
 • Sillanpää Keimo ja Ålander Tommi (2008). Elopellolta eukonkantoon, Kaskisavuilta keskittämisetuihin. Sonkajärven Osuuspankki 1908–2008. Sonkajärven OP, Sonkajärvi.
 • Eskola Mika, Suuniitty Jukka, Sillanpää Keimo ja Ålander Tommi (2007). Menestystä vai selviytymistä – Katsaus pk-yritysten kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamari, Helsinki.
 • Sillanpää Keimo, Ålander Tommi ja Juntunen Teemu (2007). Inhimillistä pääomaa kartuttamassa. Satakunnan TE-keskuksen rahoittaman ESR-projektitoiminnan 2000–2006 kokonaisarviointi. Kehitys Oy, Pori.
 • Sillanpää Keimo, Ålander Tommi, Lähteenmäki-Smith Kaisa ja Ikonen Riikka (2007). Uudenmaan kaupunkiohjelmien arviointi. Loppuraportti.
 • Susanna Nevalainen, Jouni Ponnikas ja Keimo Sillanpää (2007). ALKU II -hankkeen loppuarviointi. University of Oulu, REDEC Kajaani, Working Papers 60.
 • Sillanpää Keimo ja Ålander Tommi (2006). Palveluyrittäjyyden kartoittaminen aluekeskusohjelma-alueilla ja maakunnissa. Kauppa- ja teollisuusministeriö, KTM-julkaisuja 23/2006. Edita Publishing Oy.
 • Mäntylä et al. (2006). Paikallisten ja alueellisten maaseudun kehittämisohjelmaluonnosten 2007–2013 arviointi. Vaasan yliopiston Levón-instituutin palvelututkimus No 4/2006
 • Ponnikas, Jouni, Sirpa Korhonen, Heikki Keränen, Reijo Keränen, Teemu Juntunen, Keimo Sillanpää ja Tommi Ålander (2005). Tavoite 1 -ohjelmien teema-arviointi teemasta verkottuminen ja osaamisen vahvistaminen. Oulun yliopisto, Kajaanin yliopistokeskus.
 • Ponnikas Jouni, Korhonen Sirpa, Nevalainen Susanna, Ålander Tommi ja Sillanpää Keimo (2005). Avautuvat työmarkkinat kainuulaisille osaajille -hankkeen arviointi. University of Oulu, REDEC Kajaani, Working Papers 55.