Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

TK-Eval tekee alkuvuoden 2017 aikana Kainuun Edulle Kasvua Kainuuseen -hankekokonaisuuden ulkoisen arvioinnin

Julkaistu 27.02.2017

Toimeksiannossa arvioidaan tähän mennessä hankekokonaisuudessa tehdyn työn tuloksia ja tarpeellisuutta sekä tuotetaan tietoa tulevaisuuden tarpeista. Arviointi kytkeytyy osaltaan koko Kainuun tasolla tehtävien yrityspalveluiden kokonaisvaltaiseen kehittämiseen.

Kainuun Etu Oy toteuttaa Kasvua Kainuuseen -hankekokonaisuuden, jonka tavoitteena on kannustaa ja edesauttaa kainuulaisia pk- ja mikroyrityksiä laajentamaan toimintaansa ja hakemaan kasvua Kainuussa, Suomessa ja kansainvälisillä markkinoilla. Hankekokonaisuuden muodostavat:

  • ESR-rahoitteinen Johdon ja henkilöstön kehittäminen -hanke,
  • EAKR-rahoitteinen Kasvu, kansainvälistyminen ja omistajanvaihdos -hanke sekä
  • näitä täydentävä EAKR-rahoitteinen Boosteri – Polku yrittäjäksi -hanke.

Johdon ja henkilöstön kehittäminen -hankkeen tavoitteena on tukea kasvun, kansainvälistymisen ja omistajanvaihdoksen toimintoja yritysten johdon ja henkilöstön osaamisen kehittämisen ja kouluttamisen kautta. Osaamisen kehittäminen tapahtuu yritysten tarpeista lähtevien niin räätälöityjen kuin yleisten koulutusten kautta. Lisäksi hankkeen tavoitteena on työelämän laadun ja tuottavuuden samanaikainen parantaminen yrityksissä ja organisaatioissa. Kasvu, kansainvälistyminen ja omistajanvaihdos -hankkeessa toteutetaan kainuulaisten yritysten kasvun, kansainvälistymisen ja omistajanvaihdoksien toimenpiteitä tavoitteena kainuulaisten yritysten kannattavan liiketoiminnan kasvu. Boosteri – Polku yrittäjäksi -hankkeella vauhditetaan uusien yritysten perustamista Kainuuseen, kannustetaan paikallisia toimijoita yrittäjyyteen ja välitetään yrityksen perustamiseen liittyvää tietoa potentiaalisille kohderyhmille.