Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

TK-Eval on aloittanut Satelliitti-hankkeen ulkoisen arvioinnin

Julkaistu 28.02.2017

Satelliitti-hankkeen arvioinnissa on kysymys ulkoisesta kehittävästä arvioinnista, joka tukee hanketta sen toteutusaikana siten, että siitä saatavat tulokset ovat hyödynnettävissä hankkeen käytännön toiminnassa ja raportoinnissa.

Arvioinnissa tarkastelukohteena ovat mm. toimintastrategia, tarve ja tuloksellisuus, toteutus, tuotokset ja tavoitteiden saavuttaminen, hankeorganisaation toimivuus, syntyneet hyvät käytännöt sekä kehittämistarpeet. Arviointi toteutetaan vuosittain hankkeen toiminta-aikana v. 2016–2018.

Satelliitti on Kokkotyö-säätiön ESR-hanke, jonka  keskeisinä tavoitteina on luoda työpajatoiminnalle uusi seudullinen toimintamalli, kehittää ja koordinoida työllisyydenhoitoa alueellisesti sekä kehittää välityömarkkinoita. Satelliitti-hanke toimii Kaustisen seutukunnassa 1.3.2016–28.2.2019. Hankkeen varsinaisina kohderyhminä ovat heikossa työmarkkina-asemassa olevat, pitkään työttömänä olleet henkilöt. Hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota ikääntyneisiin pitkäaikaistyöttömiin sekä naisiin, joiden koulutus ja aiempi työkokemus ei välttämättä vastaa avointen työpaikkojen tarpeita. Hankkeen välillisinä kohderyhminä ovat kunta- ja järjestökentän toimijat ja yritykset Kaustisen seutukunnassa.