Muu toiminta
 

Ilomantsin Osuuspankin satavuotishistoriikki, 1/2008–12/2009

Toimeksiantajana oli Ilomantsin Osuuspankki. Ilomantsin Osuuspankin satavuotishistoriikin tekoon kuuluivat tarvittavat sisältörajaukset, aineistolähteiden tutkiminen ja hyödyntäminen, haastattelujen suunnittelu ja toteutus, teoksen kirjoittaminen, kuvituksen suunnittelu ja kuvien hankkiminen sekä teoksen taittaminen.
 

Sonkajärven Osuuspankin satavuotishistoriikki, 4/2005–12/2007

Toimeksiantajana oli Sonkajärven Osuuspankki. Sonkajärven Osuuspankin satavuotishistoriikin tekoon kuuluivat tarvittavat sisältörajaukset, aineistolähteiden tutkiminen ja hyödyntäminen, haastattelujen suunnittelu ja toteutus, teoksen kirjoittaminen, kuvituksen suunnittelu ja kuvien hankkiminen, teoksen ulkoasun suunnittelu ja painokuntoon saattaminen.


Fokus Forum -projektin loppujulkaisun toteuttaminen, 11–12/2007

Toimeksianto tehtiin Helsingin seudun kauppakamarille, joka hallinnoi Fokus Forum -projektia. Tehtävään kuului hankkeen loppujulkaisun toimittaminen, taitto ja painatus.

Vuoden 2007 lopussa päättynyt Fokus Forum -projekti oli Helsingin seudun kauppakamarin toteuttama ESR-osarahoitteinen tuotekehitysprojekti, joka tuki Fokus-täsmäkoulutusprojektin työtä kehittämällä toimintamalleja ja työkaluja henkilöstökoulutukseen. Projektin kohderyhmänä olivat Helsingin seudulla toimivat kehityshakuiset yritykset ja niiden henkilöstö. Projektin tavoitteena oli vaikuttaa alueen yritysten kasvun ja kehittymisen edellytyksiin kansainvälisen kilpailun kiristyessä tukemalla yritysten henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittymistä sekä kehittämällä työkaluja ja toimintamalleja henkilöstön osaamisen suunnitteluun ja toteutukseen. Lisäksi projektissa kehitettiin toimintamalleja yritysten keskinäisen yhteistyön helpottamiseksi.

Projektin päättyessä vuoden 2007 lopussa koottiin yhteen projektin toimintaan osallistuneiden yritysten kokemuksia ja näkemyksiä ajankohtaisista tarpeista ja testattujen käytäntöjen toimivuudesta. Samoihin kansiin haluttiin koota myös eri sidosryhmien; kouluttajien, julkishallinnon ja elinkeinoelämän järjestöjen näkemyksiä pk-sektorin kehittämisen haasteista ja mahdollisuuksista. TK-Evalin toteuttaman toimeksiannon lopputuloksena oli 10 artikkelista koostuva kirjanen, jota painettiin 8000 kpl Helsingin seudun kauppakamarin käyttöön.

 
 

Laadukkaan ESR-hankkeen arviointi ja itsearvioinnin käynnistäminen -koulutustilaisuudet, 2/2006

Arviointi on suunnitelmallista työtä ja jokaiselle hankkeelle tuleekin laatia arviointisuunnitelma. Arviointien ongelmana on kuitenkin usein hankehenkilöstön osaaminen ja sitoutuminen arviointityöhön. Koulutuksen tavoitteena oli lisätä ja vahvistaa osanottajien valmiuksia EU-hankearviointiin. Koulutus keskittyi ESR-hankkeiden arviointiin, mutta arviointiperiaatteet ovat sovellettavissa myös muuhun EU-hanketoimintaan. Koulutukset pidettiin Jyväskylässä, Kuopiossa ja Oulussa. Kouluttajina toimivat Keimo Sillanpää ja Tommi Ålander. Koulutuksen järjestäjänä oli Aluekoulutus/Aluekehityssäätiö.
© 2021. TK-Eval. All Rights Reserved.